staffs

เกี่ยวกับเราPLC Service

ปัจจุบันบริษัท พีแอลซี เซอร์วิส ได้แบ่งรูปแบบการให้บริการหลักๆ 2 ประเภทคือ
บริการแมสเซ็นเจอร์ หรือ พนักงานรับส่งเอกสาร และ บริการทำความสะอาดทั่วไป
ท่านสามารถดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม
Messenger

Messenger
Services

พนักงานชำนาญเส้นทาง และไว้ใจได้

ข้อมูลเพิ่มเติม